סקרי בחירות 2015 – טעות הדגימה

סקרי בחירות 2015 – טעות הדגימה

מבט  על סקרי הבחירות של השבוע:

הפעם בחרתי להתמקד אך ורק בסקר שפורסם בוואלה ב 2.1.15  ולהשוות אותו לסקר שפורסם בוואלה שבוע קודם ב 26.12 בכדי להמחיש סוגיה שנוטים להתעלם ממנה בדרך כלל : טעות הדגימה.

למה ההשוואה הזו חשובה ?
הכתב אותו כתב : עומרי נחמיאסתוצאות סקר בחירות השוואה

חברת המחקר היא אותוה חברה : TNS טלסקר

שיטת הדגימה /ראיון זהה : מדגם טלפוני

גודל המדגם זהה : 500 משיבים

אוכלוסית היעד: האוכלוסיה הבוגרת בישראל (אותה אוכלוסיה)

מה שמעלה את השאלה אם הכל זהה האם חלו שינויים באוכלוסיה במהלך השבוע שעבר בין שני הסקרים?

כפי שאפשר לראות בגרף יש שינויים / הבדלים בין הסקרים שנעשו  באותו יום בהפרש של שבוע (חמישי בערב).   שינויים שבחלקם מתאימים לאירועים שהתרחשו השבוע : חקירות בישראל ביתנו,  מאבקים בין שברי ש"ס, פריימריז בליכוד.

ואכן אפשר לראות תנודות גדולות יחסית בתוצאות של 3 מפלגות אלה בסקר של וואלה.

אבל רגע לפני שאנחנו קופצים לפרשנות.  בואו נסתכל על הערה מתודולוגית שמופיעה לקראת סוף הידיעה:
"חישוב המנדטים נעשה על בסיס סקר טלפוני בקרב מדגם כלל ארצי ומייצג של 500 נשאלים מכלל אוכלוסיית ישראל. טעות הדגימה המרבית היא שני מנדטים, לכאן או לכאן. "

זה אומר למעשה שבכל תוצאה שמופיעה בגרף צריך להסתכל לא על מספר בודד אלא על תחום של פלוס/מינוס 2.

לפי הערה זו לליכוד יש בסקר האחרון בין 24 ל 28

ולמחנה הציוני (העבודה +לבני) יש בין  21 ל 25

במילים אחרות יש לנו תיקו סטטיסטי.

שימו לב גם להשפעה של אחוז החסימה בשילוב חישוב המנדטים שגורם למפלגתו של אלי ישי להיעלם בסקר אחד ולקבל 4 מנדטים בסקר אחר.

כל פער/ הבדל שהוא נמוך מטעות הדגימה מצביע למעשה על יציבות ולא על שינוי.
אם מפלגה ירדה בין סקר לסקר במנדט או שניים למעשה לא חל שינוי.