אינפוגרפיקה – הצרכן החברתי סביבתי

ניסינו לבדוק האם הצרכנים מוכנים ליישם צדק חברתי באמצעות החלטות הקניה שלהם. האם הצרכן הישראלי יעדיף לקנות מותגים שמקורן בחברות שמתייחסות באחריות והגינות גם כלפי העובדים שלהן, הספקים שלהן, הקהילה ואיכות הסביבה.

הצרכן הישראלי מעדיף חברות עם אחריות סביבתית חברתית

הצרכן מעדיף חברות בעלות אחריות חברתית סביבתית

Leave a Reply

*