NPS כמדד לנאמנות עובדים

מאת רמי יולזרי

NPS הוא מדד שפותח במקור למדידת נאמנות לקוחות . NPS זוכה לפופולאריות רבה בקרב ארגונים ברחבי העולם כולו, בשנתיים האחרונה הוא מתחיל להיות נפוץ גם ככלי / מודל לנאמנות עובדים כמדד המשמש תכניות שימור עובדים. למרות הביקורת של NPS, הוא נותר פופולרי כי הוא משווק היטב, קל להבין את המודל שלו, ההבנה שלו היא מאד אינטואיטיבית: כל ארגון רוצה שיהיו לו יותר ממליצים מאשר משמיצים. כתוצאה מהפופולריות הזו,שימוש במדד  NPS חצה את חזית הקשר עם הלקוחות ויותר ויותר ארגונים משתמשים בו במסגרת תכניות למדידת נאמנות עובדים שבו הוא ידוע בתור ENPS.

ENPS מציע מודל הגיוני ואינטואיטיבי, אבל בעוד פרד רייכהלד מפתח המדד טען כי  NPS נמצא במתאם עם % גידול החברה לא נמצאה הוכחה כזו בהקשר של  הוכיח נאמנות העובדים באמצעות NPS. סוגיה נוספת שצריך לקחת בחשבון : העובדים יכולים להיות מוכנים להמליץ לך אך עדיין רמת הנאמנות שלהם לארגון תהיה נמוכה. קראו עוד על העלות האמיתי של נאמנות עובדים נמוכה |הבלוג של VOVICI.|

היתרון הגדול של שימוש ב ENPS הוא כחלק ממערך הגיוס. הוא מדד פשוט ליישום, הוא אינטואיטיבי , קל להציג אותו למנהלים, לעובדים, לספקים. יתרון נוסף היכולת להטמיע את המודל באופן עצמאי או עם מעט ייעוץ /שימוש באנשי מקצוע .  מודלים אחרים לנאמנות עובדים : gallup Q12 , Walker Loyalty

מדד ה ENPS הוא כלי יעיל בכדי לקבל תמונת מצב כללית של נאמנות עובדים, ביצוע טוב שלו יכול לתת תמונה השוואתית על פי מבנה הארגון. יישום חכם שלו יכול לתת לארגון השוואה מול מתחרים, השוואה חשובה בעולם של נאמנות עובדים. יחד עם זאת יש להיזהר משימוש בלעדי בו, בכל זאת זו רק שאלה אחת. רצוי לשאול שאלות נוספות. רבים לא יודעים אבל בכדי להפוך את מודל ה ENPS ולצורך העניין ה NPS חייבים לשאול את השאלה הנלווית "למה ?" שאלה זו יכולה לספק כיוונים לפעולה. רק הבנה מלאה של המניעים להמלצה או להשמצה יכולה לעזור לארגון להבין טוב יותר את נאמנות העובדים שלו.